Projektet

Billede-fra-s.-2-3-i-prospektet_webb

Kort om HH-tunnelerne

En ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige vil skabe fornyet vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Med den kommende forbindelse over Femern Bælt vil HH-tunnelerne styrke væksten og mindske de forudsete kapacitetsproblemer på den eksisterende forbindelse over Øresund.

HH-tunnelerne har en samlet nettogevinst på 27 mia. kroner og et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 pct. årligt for de to lande, når omkostninger og gevinster sammenholdes. HH-tunnelerne vil derfor være en rigtig god investering for både Danmark og Sverige.

HH-gruppen foreslår en kombineret forbindelse med en dobbelttunnelløsning med fire tunnelrør: en motorvejstunnel med dobbelt tunnelrør og en tunnel til passagertog med dobbelt tunnelrør.

De samlede anlægsomkostninger for HH-tunnelerne vil beløbe sig til 34 mia. kroner, hvoraf 20 mia. kroner går til vejanlægget og 14 mia. kroner til baneanlægget. HH-tunnelerne kan brugerfinansieres og tilbagebetales på 24 år.