Väg- och tågtunnel

Ett lönsamt projekt som skapar riktiga jobb och stärkt nationell beredskap.

Ökad regional konkurrenskraft stärker Skandinavien

Stora och sammankopplade regioner är konkurrenskraftiga regioner. Avstånd mäts i tid och Skandinavien är en region i världen där pålitliga transporter över gränserna spelar en särskilt viktig roll. Ökat utbyte med våra grannländer skapar svensk tillväxt. Hela Sverige stärks när kontinenten knyts närmare.

Projektet i korthet