Väg- och tågtunnel

Ett lönsamt projekt som skapar riktiga jobb och stärkt nationell beredskap.

Ökad regional konkurrenskraft stärker Skandinavien

Stora och sammankopplade regioner är konkurrenskraftiga regioner. Avstånd mäts i tid och Skandinavien är en region i världen där pålitliga transporter över gränserna spelar en särskilt viktig roll. Ökat utbyte med våra grannländer skapar svensk tillväxt. Hela Sverige stärks när kontinenten knyts närmare.rnrnI slutet av januari 2021 publicerades en gemensam utredning av svenska och danska staten som tillsammans har undersökt möjligheterna för en fast väg- och tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Läs mer om utredningen hos u003ca href=u0022https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/fast-forbindelse-mellan-helsingor-och-helsingborg/u0022u003eTrafikverketu003c/au003e och u003ca href=u0022https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/en-fast-forbindelse-mellem-helsingor-og-helsingborgu0022u003eVejdirektoratetu003c/au003e.

Projektet i korthet