Fast HH-förbindelse

– för tillväxt och konkurrenskraft.