”Bättre förbindelser över Öresund ännu viktigare när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar”

En ny fast förbindelse över Öresund är en viktig prioritering även för LO. Tidigare under hösten presenterades ett program för vilka investeringar som är viktiga för hur Sverige kan skapa bästa möjliga förutsättningar att öka sin konkurrenskraft, minska arbetslösheten och snabba på klimatomställningen.

Torbjörn Hållö, ekonom på LO och medverkande i framtagandet av programmet, beskriver varför LO anser att investeringar i gränsöverskridande infrastruktur och att bygga samman norra Europa är så högt prioriterat.

– Sveriges välstånd bygger på utbyte med vår omvärld. Av särskild stor vikt är utbytet med våra närmaste grannländer, inte minst Tyskland och Danmark. Vi vill se en stark ekonomisk integration i norra Europa. Det är bra för jobben och tillväxten i Sverige, säger Torbjörn Hållö.

Öresundsregionen bedöms få en allt viktigare roll för Sveriges utbyte med omvärlden framöver samtidigt som förbättrade kommunikationer är en förutsättning för en mer integrerad arbetsmarknad i regionen och mellan länderna, menar Torbjörn.

– Vi gör bedömningen att bättre förbindelser över Öresund kommer bli ännu viktigare när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. En annan viktig dimension är jobben. Södra Sverige har en högre arbetslöshet men också en yngre arbetskraft än Danmark. Ökade möjligheter till pendling kan därmed förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas nyvalda partiordförande Magdalena Andersson gav under partiets kongress nyligen beskedet om att hon vill utöka de statliga gröna kreditgarantierna med 100 miljarder kronor under nästa mandatperiod, ett besked som LO välkomnar – men som de vill se kompletteras med ytterligare insatser.

– Socialdemokraterna betonar alltmer vikten av gröna investeringar. Det är bra. Statliga kreditgarantier är en del av en sådan politik. Självklart är detta välkommet. Men kanske än viktigare är ökade insatser för att underlätta gröna investeringar genom att korta och förenkla tillståndsprövningar av nya investeringar. Samt att nödvändiga offentliga investeringar i till exempel infrastruktur och utbildnings- och arbetsmarknadspolitik kommer på plats.