Løsningsmodellen

Figur-1-sid-11_webb

En ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige kan etableres efter forskellige modeller. HH-gruppen foreslår en kombineret forbindelse med både en fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, der er Øresunds snævreste punkt.

Den dobbelte tunnel-løsning er en nem og billig løsning, fordi den baserer sig op den eksisterende infrastruktur i både Danmark og Sverige. Dermed undgår man mange af de ofte meget dyre følgeinvesteringer i tilsluttende infrastruktur.

Figur 2 sidan 11

En forbindelse – to tunneler

HH-tunnelerne består af to dobbelte tunnelrør. Det ene tunnelrør til passagertog føres ad den blå linjeføring mellem Helsingør centrum og Helsingborg centrum. Tunnelrøret bliver 4 km. langt og vil i Helsingør bliver forbundet til Kystbanen via en nyopført underjordisk togstation.

Det andet tunnelrør med en dobbeltsporet motorvej føres ad den grønne linje i en 6 km lang tunnel, der forbinder Helsingørmotorvejen syd for Snekkersten med den svenske E20-motorvej i Helsingborg, hvorfra der er god forbindelse til Göteborg, Stockholm og resten af Skandinavien.