HH-tunnelerne og andre store forbindelser

illustration sidan 28Danmarks geografi betyder, at broer og tunneler er meget vigtige for samfundet og økonomien. Generelt gælder det, at jo flere mennesker og virksomheder en ny bro eller tunnel forbinder, desto større er effekten på samfundsøkonomien. Det er derfor relevant at sammenligne de store bro- og tunnelforbindelser, der diskuteres i disse år på de centrale økonomiske parametre.

HH-tunnelerne har en samlet nettogevinst på 27 mia. kroner og et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 årligt. Anlægsomkostningerne beløber sig til 34 mia. kroner.

Tallene i sammenligningen stammer fra illustration sidan 29Transportministeriets egne rapporter eller rapporter, der er bestilt af de enkelte projektgrupper selv. Hvor der har været flere beregningsscenarier, der er anvendt i sammenligningen.