HH-tunnelerne i tal

Billede-fra-s.-32-33-i-prospektet_webb

Samlet set vil anlægsomkostningerne beløbe sig til 34 mia. kroner.

HH-tunnelerne kan tilbagebetales på 24 år.

Rejsetidsgevinster for 28 mia. kroner.

HH-tunnelerne har en samlet nettogevinst på 27 mia. kroner og et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 pct. årligt for de to lande, når omkostninger og gevinster sammenholdes.