Gevinster ved HH-tunnelerne

Billede-fra-s.-20-21-i-prospektet_webb

Øresundsregionen er Skandinaviens vigtigste vækstcentrum. Men konkurrencen er hård. Derfor er det afgørende, at betingelserne for fortsat vækst i regionen er tilstede. Her spiller infrastruktur en afgørende rolle. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingbog vil øge virksomhedernes, medarbejdernes og kundernes geografiske rækkevidde og knytte regionen tæt sammen i et større marked med øget arbejdsudbud.

Vækstpotentialet

For virksomheder i København vil HH-tunnelerne skabe adgang til ca. 110.000 flere arbejdstagere inden for 60 minutters transport. Det svarer til en forøgelse af den tilgængelige arbejdsstyrke på 8 pct. For virksomheder i det nordlige Sjælland er effekten endnu større med en arbejdsmarkedsforøgelse på op til 30 pct.

Rejsetidsgevinster for 28 mia. kroner

HH-tunnelerne gør det samtidig nemmere og hurtigere at rejse mellem Danmark og Sverige. Bilisterne sparer i gennemsnit 43 minutter, mens togpassagerne vil opnå rejsetidsbesparelser på 31 minutter pr. tur. Det betyder, at der frigives spildtid til en værdi af 28 mia. kroner, hvoraf tre fjerdedele tilfalder erhvervslivet og pendlerne.

Afhjælper fremtidige kapacitetsproblemer over Øresund

Trafikken over Øresund vil i fremtiden stige. Øresundsbro Konsortiet vurderer på baggrund af trafikfremskrivninger, at Øresundsbroen i 2035 vil nå den maksimale kapacitet – både for tog- og biltrafik. Det skyldes blandt andet, at den forventede samfundsmæssige vækst fører til øget trafik. Samtidig vil åbningen af Femern Bælt-forbindelsen bidrage til, at presset på den nuværende Øresundsbro vil sige. HH-tunnelerne vil øge den samlede kapacitet over Øresund.