Finansiering

illustration af finansieringsmodel s. 34 i prospektet

HH-projektet kan finansieres i et organisatorisk set-up, der ligner det, der er anvendt for både Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Denne finansieringsmodel er let og velafprøvet. Her står en uafhængig statsejet virksomhed for drift og anlæg, som finansieres ved, at virksomheden optager statsgaranterede lån.

Andre finansieringsmodeller, hvor private investeringer spiller en større rolle er også blevet afdækket. Disse modeller er også rentable, hvilket gør HH-tunnelerne til en attraktiv investering for langsigtede private investorer.

Brugerbetaling

En fast HH-forbindelse vil have en meget solid økonomi, og kan finansieres ved brugerbetaling, som f. eks. Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Ved en billettakst på 20 kroner for togpassager, 200 kroner for biler og 600 kroner for lastbiler har HH-tunnelerne en tilbagebetalingstid på 24 år.