Våga väsnas för HH

“Helsingborg och Helsingör måste synas mer i Öresundssamarbetet. Men trots fina visioner i strategin “En sammanbunden stad 2035″, svänger det inte tillräckligt kring HH-samarbetet. Det hörs för dåligt, det syns för lite, de fina formuleringarna måste ges liv och leverera fler konkreta resultat.”
Läs hela debattartikeln i Helsingborgs dagblad från 7 maj 2014.

© Helsingborgs dagblad eller artikelförfattaren.