HH-Gruppen pressemeddelelse: HH-gruppen hilser dansk/svensk analyse af HH-forbindelsen velkommen

HH-gruppen er meget tilfredse med nyheden om at undersøge fordelene ved endnu en øresundsforbindelse. Perspektiverne i øget regional integration er markante, lyder det fra HH-gruppens formand. 

Pressemeddelelse

Det danske Transport-, Bygnings og Boligministerium igangsætter sammen med de svenske myndigheder en undersøgelse af fordelene ved en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Undersøgelsen, der omtales som en strategisk analyse, vil omfatte både et vej- og et vej- og banescenarie. Udgangspunktet er, at forbindelsen skal brugerfinansieres. Formanden for HH-gruppen, Erik Østergaard, er tilfreds med udmeldingen:

– At de danske og svenske transportministerier har taget initiativ til en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg er udtryk for reel interesse og blik for vækst i hele Øresundsregionen. Fremtidens hårdeste konkurrence om vækst og arbejdspladser vil sortere de isolerede byer fra – konkurrencen kommer til at stå mellem byregioner.

En attraktiv og langsigtet investering

HH-gruppen har i løbet af gruppens levetid udarbejdet en række analyser af projektet. Den seneste fra 2015 indikerer, at en HH-forbindelse vil resultere i en nettogevinst på 27 milliarder kroner.

– Ud fra det forarbejde, vi har gjort, kan vi se, at HH-forbindelsen er en attraktiv investering for langsigtede investorer. Den model, vi i HH-gruppen, har arbejdet med har en tilbagebetalingsperiode på blot 24 år. Der er voldsomt god økonomi i HH-forbindelsen, hvilket også gør det meget interessant at undersøge som et samarbejde mellem offentlige og private aktører.

I de indledende udmeldinger om den strategiske analyse lægges der op til at nærstudere to scenarier. Ét kun med en vejforbindelse og et andet med både vej- og bane.

­- Med udgangspunkt i vores seneste undersøgelse, der viser, at der vil være knap 9 milliarder at hente på rejsetidsbesparelser i tog, vil jeg argumentere for en løsning med både vej- og baneforbindelse. Derfor glæder jeg mig også over enigheden om at undersøge det..

– Interessen for HH-forbindelsen viser, at det er en attraktiv investering for langsigtede investorer. Derfor er det også glædeligt, at der i den strategiske analyse lægges op til at undersøge alternative finansieringsformer.

Det ventes at den strategiske analyse vil tage tre år at gennemføre. Sverige og Danmark ventes derudover at dele regningen for analysen ligeligt.

Du kan læse den danske udmelding her: https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/undersoegelse-af-ny-brugerbetalt-tunnel-mellem-helsingoer-og-helsingborg

Og den svenske her: http://sverigeforhandlingen.se/sverige-och-danmark-overens/

Hvad indeholder den strategiske analyse?

Ifølge Sverigeförhandlingen vil den strategiske analyse analyse indeholde følgende:

  • En dansk/svensk model for prognoser samt markedsundersøgelser af transportbranchens vurdering af fremtiden
  • Oplæg med to forskellige forbindelsesmuligheder (kun vej og vej- og baneforbindelse)
  • Finansieringsmuligheder/-modeller samt afsøgning af muligheder for at søge infrastrukturmidler fra EU
  • Samfundsøkonomisk analyse og strategisk analyse af hvilke andre fordele, der kan opstå som resultat af en HH-forbindelse både regionalt og nationalt
  • Hvordan afgiftspolitik påvirker mobilitet/integration

Om HH-gruppen HH-gruppen blev stiftet i 2009 som et netværk af offentlige aktører, erhvervsliv og interesseorganisationer fra både Danmark og Sverige, der arbejder for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

I styregruppen sidder Dansk Transport og Logistik, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Sydsvenska Handelskammaren, Region Skåne, Region Hovedstaden, samt Helsingør Kommune og Helsingborgs stad. Vores medlemmer tæller flere end 40 kommuner, organisationer og virksomheder, som mener, at en fast forbindelse er afgørende for at bevare en konkurrencedygtig region.

Kontakt Sidsel Birk Hjuler  Helsingør Kommune sbh02@helsingor.dk +45 49 28 25 65
Angelica Nilsson  Helsingborgs stad angelica.nilsson@helsingborg.se +46 (0) 42 10 22 82

hhgruppen-hilsner-dansk-svensk-analyse-af-hhforbindelsen-velkommen

Undersøgelse af ny brugerbetalt tunnel mellem Helsingør og Helsingborg

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsætter i samarbejde med svenske myndigheder en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. En fast HH-forbindelse kan øge tilgængeligheden og binde Øresundsregionens erhvervsliv og arbejdsmarkeder tættere sammen. Det vil gavne hovedstadsområdet og dermed styrke Danmarks muligheder for at skabe vækst og velstand.

https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/undersoegelse-af-ny-brugerbetalt-tunnel-mellem-helsingoer-og-helsingborg

Sverige och Danmark överens om fortsatt arbete med ny Danmarksförbindelse

Kapaciteten på Öresundsbron räcker ett bra tag framöver, men en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark kan ge positiva effekter så som större arbetsmarknad och ökat bostadsbyggande. Därför har Sverige och Danmark enats om att göra en strategisk analys av de nyttor en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan ge.

http://sverigeforhandlingen.se/sverige-och-danmark-overens/

Et stort skridt mod en HH-forbindelse

Sverigeforhandlingen har i dag afleveret en rapport til den svenske og danske regering, som fastslår, at der er fælles dansk-svensk interesse for at fortsætte undersøgelsen af nye faste forbindelser over Øresund. Især fremhæves en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af en HH-forbindelse som interessant.

”En fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil udvide det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen kraftigt. Vi er glade for, at Sverigeforhandlingen har taget de stærke argumenter for en HH-forbindelse til sig. Dette er et stort skridt i retning af en ny forbindelse og et stort fremskridt for samarbejdet i Greater Copenhagen, siger Henrik Fritzon (S), der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

https://www.mynewsdesk.com/dk/greatercphandskanecommittee/pressreleases/et-stort-skridt-mod-en-hh-forbindelse-2035076

Lav forundersøgelse om ny forbindelse til Sverige

Af Erik Østergaard, fmd. HH-Gruppen og adm. direktør, DTL

DEBAT  – Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har siden sin tiltrædelse haft et fokus på mulighederne for alternative finansieringsformer i forhold til infrastrukturprojekter. Senest i denne avis 18. maj.

Her nævner ministeren muligheden for at undersøge modeller for finansiering af en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg – HH-forbindelsen.

Det giver god mening af flere årsager.

Øresundsbroen er et eksempel på et vellykket grænseregionalt samarbejde, der skabte grundlaget for Skandinaviens vigtigste vækstcentrum.

Men hvis konkurrenceevnen for regionen skal bibeholdes, og visionerne bag det samlede Greater Copenhagen skal foldes ud, er forudsætningen en stærkere og mere fleksibel infrastruktur.

http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/171425/artikel.html#ixzz4jnRyoi8K

Dansk Byggeri: Tunnel til Sverige berører hele Nordsjælland

Af Niels Nielsen,
Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri.

DEBAT: Ole Birk Olesen vil undersøge muligheden for en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Det er glædeligt, men man bør huske den øvrige infrastruktur på Nordsjælland, skriver Niels Nielsen fra Dansk Byggeri.

Infrastruktur skal planlægges og besluttes langsigtet og ud fra langsigtede samfundsøkonomiske mål. Det kan ingen formentlig være imod – heller ikke vores kære politikere – men alligevel ser man alt for ofte, at manglende forudseenhed kommer til at stå i vejen for udviklingen med samfundsøkonomiske tab til følge.

Derfor er der ros til transportminister Ole Birk Olesen for, at han er åben over for at få en fast HH-forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg belyst nærmere gennem grundige analyser, som kan skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for bygningen af tunnelforbindelsen.

http://www.altinget.dk/transport/artikel/dansk-byggeri-minister-vil-have-tunnelen-belyst

Greater Copenhagen ønsker at regeringerne undersøger en ny HH-forbindelse allerede i år

Øresundsbro Konsortiet bør få opgaven fra regeringerne med at undersøge en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, med deadline allerede i år. Det er budskabet i et brev Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) har sendt til den respektive svenske og danske infrastruktur- og transportminister.

http://www.newsoresund.dk/greater-copenhagen-oensker-at-regeringerne-undersoeger-en-ny-hh-forbindelse-allerede-i-aar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=NO_uge_DK_20170519

Ole Birk Olesen åbner for ny tunnel til Sverige

Både svensk og dansk minister åbner for en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Flere pensionskasser er klar med pengene

En tunnel under Øresund mellem Helsingør og Helsingborg kan stå over for et gennembrud efter flere års stilstand. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) åbner i et skriftligt svar til Børsen for at undersøge en fast øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg – en såkaldt HH-forbindelse.

“Regeringen vil gerne undersøge mulighederne for at brugerfinansiere nye infrastrukturprojekter, og en fast HH-forbindelse er et projekt, man kan overveje at undersøge nærmere, hvis svenskerne ønsker det,” lyder det fra Ole Birk Olesen.

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/170659/artikel.html#ixzz4jnJTCsET

KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

Vellykket konference om Helsingør-Helsingborg forbindelse