HH-samarbetet gynnar näringsliv och invånare

“Det långsiktiga HH-samarbetet mellan Helsingborg och Helsingør syftar till att öka integrationen mellan städerna och förverkliga visionen om en sammanhållen stad år 2035. Mycket samarbete pågår för att öka integrationen och skapa goda förutsättningar för företag, invånare och besökare.”

Läs hela pressmeddelandet på Mynewsdesk från 23 maj 2014.